TNBSP w Rybniku - strona głównaRada Oddziału TNBSP w Rybniku

ADRES korespondencyjny:

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 27
(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka) tel. 32/42 22 059

tnbsp.rybnik@gmail.com ; www.rybnik.pl/bsip/


12 kwietnia 2012 roku Wybrano Radę Oddziału i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję - głosujący wybrali 9 osób, które dokonały następującego podziału funkcji:

Romana Piecha - prezes, Barbara Szymon - wiceprezes, Bogusława Jankowska - skarbnik, Ewa Łopatka - sekretarz, Romualda Czukanow i Katarzyna Talarek - członkowie.

Komisja Rewizyjna: Lidia Hajduk, Iwona Somerla, Gabriela Bonk.

(Każda z osób z poprzedniej rady i komisji rewizyjnej, która kandydowała - ponownie została wybrana. Trzy osoby z poprzedniej rady uzyskały maksymalną ilość głosów).

Do Rady Oddziału TNBSP w Rybniku wchodzą:

 1. Romana Piecha - Prezes
 2. Barbara Szymon - Wiceprezes
 3. Bogusława Jankowska - skarbnik
 4. Ewa Łopatka - sekretarz
 5. Romualda Czukanow
 6. Katarzyna Talarek

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Lidia Hajduk
 2. Iwona Somerla
 3. Gabriela Bonk - opiekun witryny

Kronikarz:

 1. Mariola Gwózdź

Kontakt:

Prezes mgr Romana Piecha

nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku

tnbsp.rybnik@gmail.com

Wiceprezes mgr Barbara Szymon

nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół nr 2 w Żorach

baszymo@op.pl

Skarbnik: mgr Bogusława Jankowska

nauczyciel - bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 5 w Czerwionce-Leszczynach

boguslawa_j@vp.pl

Sekretarz: mgr Ewa Łopatka

nauczyciel - bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 5 Rybniku

ewalopatka@gmail.com ; tel. do szkoły 42 21 281

mgr Romualda Czukanow

nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

mgr Katarzyna Talarek

nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybniku - LO nr 2


Komisja Rewizyjna:

mgr Lidia Hajduk

nauczyciel - bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku

anlid@wp.pl ; tel. do szkoły 42 21 281

mgr Iwona Somerla

nauczyciel - bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku - Chwałowicach

Opiekun witryny, mgr Gabriela Bonk

nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku

gabriela.bonk@gmail.com ; tel. 607 369 997

Kronikarz:

mgr Mariola Gwózdź

nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku

bibliotekazst@gazeta.pl

TNBSP w Rybniku - strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com