KRZYŻE POKUTNE

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w zbiorach naszej biblioteki w maju 2006 roku

1.     Brodowski Marek: Niemieckie złoto i sowiecka bomba atomowa. "Trybuna Śląska. Dzień" z 21 lipca 2000. s. 16. [wycinek w kartotece regionalnej]

2. Cimała Bogdan, Porwoł Paweł, Wieczorek Wacław: Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. Opole: Instystut Śląski, 1985. Wodzisławskie krzyże pokutne. s. 281- 283.

3.     Halor Antoni: Kamienni świadkowie dawnego prawa. "Śląsk" 1996 nr 11 s. 43.

4.     Kazibiut Elżbieta: Krzyżowcy z XXI wieku. "Trybuna Śląska" [wycinek w kartotece regionalnej]

5.     Krotoski Tadeusz: Krzyże pokutne w Rybnickiem i jego sąsiedztwie. W: Kroniki Rybnickie. Tom pierwszy. Rybnik: Regionalne Towarzystwa miast: Jastrzębie, Leszczyny, Rybnik, Wodzisław, Żory,  1983 s. 43- 58.

6.     Krzyż z wykutym sztyletem. "Dziennik Zachodni" z 2 listopada 2005 s. 12. [wycinek w kartotece regionalnej]

7.     Książek Mirosława: Krzyże pokutne na właściwym miejscu. Wodzisław Śląski. "Trybuna Śląska" [wycinek w kartotece regionalnej]

8.     Lorenc Marek W., Nocuń Przemysław: Prawo wykute w kamieniu. "Wiedza i Życie" 2001 nr 11 s. 48- 50.

9.     Miejsce dla krzyża. "Trybuna Śląska. Dzień" 15- 16 lipca 2000 s. 6 [wycinek w kartotece regionalnej]

10.     Nocuń Przemysław: Krzyże pokutne na Górnym Śląsku. "Śląsk" 1998 nr 11 s. 50.

11. Szczęsny Krystian: Średniowieczne krzyże pokutne i komemoratywne na Górnym Śląsku. W: O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich. Katowice: Oddział Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków sztuki,  1993. ISBN 83-85039-91-0.  s. 41- 49.

12. Ścibor-Rylski Lech: Kamienne zagadki. "Gościniec" 1986 nr 7 s. 13 - 14. [wycinek w kartotece regionalnej]

13. Wałęsa Stanisław: Krzyże kamienne pręgierze. [wycinek w kartotece regionalnej]

14. Wędrujące krzyże pokutne. "Nowiny" z 19 września 2001. [wycinek w kartotece regionalnej]

15. Żukowski Aleksander: Nowiny na szlaku. krzyży pokutnych. "Nowiny" [wycinek w kartotece regionalnej] 


W grudniu 2007 roku nasza biblioteka wzbogaciła się w niezwykle cenny DEPOZYT przekazany nam przez Pana Tadeusza Krotoskiego przewodnika turystycznego, znawcę i badacza krzyży pokutnych. (Z tych publikacji można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni.) Wśród użyczonych nam publikacji znajdziemy:

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl