Czasopisma
prenumerowane przez nasz Zespół Szkół

Asia i Monika w swoim ulubionym kąciku...

Cogito


Przyroda Polska

Biblioteka Centrum Informacji (gratis)

Ekonatura


Victor

Polonistyka


Wiadomości Historyczne


Mówią Wieki

Gość Niedzielny

Gazeta Rybnicka (gratis)

Tygodnik Powszechny

Wiedza i Życie

Świat Nauki

Aura (dar)

Biologia w Szkole

Biblioteka w Szkole

Wszystko dla Szkoły

Imago


Zielona Liga (dar)

Chemia w Szkole

Geografia w Szkole

National Geographic

Matematyka

Fizyka w Szkole

Język Polski w Liceum

Język Polski w Gimnazjum


Dyrektor Szkoły

Przyroda Górnego Śląska (dar)

Wychowawca

     

Mamy też sporo innych tytułów - roczników czasopism z lat ubiegłych

Uwaga- nie zapomnij o kartotece!

Prowadzona jest szczegółowa kartoteka bibliograficzna zawartości czasopism. Specjalny opis otrzymuje każdy ciekawy, interesujący artykuł z czasopisma bieżącego. Więkoszść roczników czasopism archiwalnych także zostało opracowanych - kartoteka liczy ponad 35 tys. opisów.

Pomysł, by wprowadzić tu linki do witryn internetowych czasopism zaczerpnęłam z witryny Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie: http://www.bp.chelm.pl

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl