Alicja w Krainie ZSU

Rywalizacja międzyklasowa - we wtorek, 18 czerwca 2019 o 10.40
Turniej klas ze znajomości książki:
Lewisa Carrolla
:
Alicja w Krainie Czarów


Autorka LOGO - Alicja S.

Wyniki:

Drużyny:
I miejsce: 3 c GIM: Paulina Mokrzycka, Małgorzata Pałka, Bartłomiej Besuch
II miejsce: 8 c SP: Emilia Balas, Marta Stacha, Michał Przygoda
III miejsce: 1 b LO: Łucja Okoń, Karolina Żbikowska, Aleksandra Pietryszyn

Klasy: I miejsce: 3 b GIM, II miejsce: 1 b LO, III miejsce: 2 b LO

PYTANIA : pytania i ODPOWIEDZI

drużyny i klasy:


Podział zadań Bibliofilów:

Ekspert Kinga S.
Konferansjerka Alicja S., Julia H.
Czytanie pytań Inga K., Zuzanna K.
Zdjęcia Magdalena G. Marta G.
Sprzęt Michał P. i ?
Liczenie punktów Maciej P., Ania W.
Mierzenie czasu Adam O.
Wypisanie dyplomów Kinga S.
Szef od mebli Adam O.
Podawanie nagród oraz losów Laura K., Marta G.
Logo Alicja S.
Wystrój sali Magdalena S.
Dzwonek - koniec przerwy Magdalena S.

Przebieg TURNIEJU - Monika i Zosia zastępują nieobecne osoby

Wszyscy Bibliofile od 8.45 przygotowują salę - meble (stoliki z krzesłami dla jury - 6 i liczących punkty - 2, stolik na nagrody, ławki dla czytających pytania i konferansjerów, krzesła dla drużyn (34), krzesła na około sali, w środku niskie ławki i materace - dla widowni), przenoszą do sali gimnastycznej potrzebne materiały (nagrody, dyplomy, projektor, laptop, 2-3 mikrofony, materiały dla jury) - wszystkiego pilnuje Adam. Michał i ? montują sprzęt. Magda odpowiada za estetykę sceny.

Turniej rozpocznie się o godzinie: 10.40 rano

Bibliofile tego dnia ubierają strój nawiązujący do tekstu książki albo w mundurek galowy

Konferansjerzy Alicja i  Julia - witają członków jury, nauczycieli i uczniów. Zapraszają uczestników konkurencji drużynowej, którzy wchodzą na salę ze sceny w wylosowanej kolejności demonstrując jednocześnie stroje (Magda i Marta robią zdjęcia) i siadają na krzesełkach z prawej strony sceny

1. Część drużynowa:

a) Każda drużyna  wylosowanej kolejności wychodząc na środek i losuje 3 jajka niespodzianki z numerami pytań - losowanie. Podaje w wybranej przez siebie kolejności numery pytań. Pytania czytają na przemian
Inga i Zuzia. ? pokazuje odpowiedni slajd prezentacji. Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 3 punktów. Wśród losów jest kilka niespodzianek, z gratisowymi punktami. Pytania mają różny poziom trudności - liczy się nie tylko wiedza, ale i szczęście. Maksymalny czas na odpowiedź (wraz z czytaniem pytań) na wszystkie 3 pytania, jaki ma każda z drużyn to 3 minuty - nie chodzi o to, by kogokolwiek poganiać, ale by drużyna od razu mówiła, że np. czegoś nie wie (nie chcemy nocować :-) w szkole). Czasu pilnuje Adam. Punkty notują i podliczaj Maciek i Ania

b) Jury ocenia stroje, w jakich występują uczestnicy - od 0 - do 3 punktów za strój przez podniesienie tabliczek (oceny Jurorzy zapisują na swoich kartkach - notatkach). Oceną strojów zajmują się: Ekspert - Kinga Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego). Oceny notują Maciej i Ania

Podsumowanie programu ERASMUS PLUS - ok. 20 min - Pani Profesor Zofia W.

Podziękowania dla Bibliofilów kończących naukę w Gimnazjum. Wszyscy Uczestnicy konkurencji drużynowej oraz Bibliofile (w ramach podziękowań za pracę) otrzymują małą niespodziankę.

- ok. 10 min

W tym czasie podliczają punkty. WAŻNE! Łączna ocena za strój wynosi maksymalnie 3 punkty, liczymy ŚREDNIĄ, a nie dodajemy!!!

c) Jeśli po podliczeniu punktów za stroje i pytania nie uda się wyłonić zwycięscy - najlepsze drużyny losują po 2 pytania, na które odpowiadają. Cel jest taki, by wyłonić laureatów miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego.

Ogłaszamy 15 minutową przerwę na herbatę, w czasie której Bibliofile przygotowują salę do drugiej konkurencji (np. przestawiają krzesełka - Adam wszystkiego pilnuje
Magda S. idzie na portiernię i prosi o dzwonek po 15 minutach.

Po 15 minutowej przerwie, dzwoni dzwonek, zaczynamy drugą konkurencję

2. Część międzyklasowa:

a) W wylosowanej kolejności klasy prezentują 3 minutowy skecz (humorystyczną scenkę na temat: W Urszulańskim lesie). Czasu pilnuje - po 5 minutach trwania - scenkę przerywamy - szanujemy wzajemnie swój czas.

b) Jury składające się z Eksperta, Przedstawiciela Rady Rodziców i Przewodniczących Samorządu Uczniowskiego oceni: wkład pracy, zgodność z tematem, zaangażowanie, stroje, dowcip

Za scenkę Jury przyznaje od 0 do 5 punktów dla klasy (głos decydujący w ocenie mają Eksperci). Prezentacja wszystkich drużyn będzie trwała około godziny. W czasie podliczania punktów za scenki - Laureaci pierwszej konkurencji - drużynowej otrzymują nagrody (podają je...), które wręczają członkowie Jury. Zdjęcia Laureatów wykonuja Marta i Magda - pozowanie. Imienne dyplomy zostaną wydrukowane i wręczone wraz ze świadectwami, przez Wychowawców, w klasach.

Kinga wypisuje dyplomy dla klas (wpisuje oznaczenie klas). Jury uroczyście ogłasza wyniki konkurencji klasowej (scenki). Nagroda dla najlepszej klasy, pamiątkowe zdjęcia klasy Marta i Magda (lub przewodniczącego samorządu klasowego). Nagrody podają: Laura i Marta

Po zakończonej imprezie WSZYSCY Bibliofile sprzątają salę, odnoszą wszystkie meble i inne przedmioty na właściwe im miejsca. Dopiero gdy przywrócimy ład i porządek, będzie można opuścić szkołę. Tego dnia decyzję o opuszczeniu szkoły przez Bibliofila - podejmuje nauczyciel bibliotekarz - należy się OSOBIŚCIE odmeldować


Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku