logo naszej biblioteki - rysunek p. Joanny Kucharczak Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku

Najważniejszy w bibliotece? - CZYTELNIK!

OFERUJEMY: 
 • wolny dostęp do półek
 • ponad 24 tys. książek
 • różnorodne, bogate zbiory
 • szczegółowy katalog komputerowy
 • obszerną kartotekę bibliograficzną (informacje  o artykułach  z czasopism)
 • dostęp do Internetu - stałe łącze
 • obszerną kartotekę bibliograficzną
 • dużą kartotekę tekstową  - ilustrowaną
 • unikalną kartotekę regionalną
 • kilkadziesiąt tytułów CZASOPISM wraz  z informacją o ich zawartości w kartotece komputerowej
 • encyklopedie multimedialne, płyty CD - audio, edukacyjne CD-ROM i DVD
 • kasety VIDEO w wypożyczalni oraz informacje  o zbiorach w szkolnym Studio TV
 •  miła atmosfera w CZYTELNI ; CISZA... gry planszowe...
U nas z pewnością:
 • znajdziesz coś dla siebie: oferujemy pozycje: popularnonaukowe, thrillery, religijne, zabawne, klasyka,  przewodniki, kryminały, romanse, poradniki - książki na każdy temat!
 • Szybko znajdziesz INFORMACJĘ na każdy temat!
 • Dzięki naszym zbiorom przygotujesz interesujący referat, gazetkę ścienną
Nowoczesność  i TRADYCJA: 

Początki biblioteki - to lata przedwojenne. Około 11% naszych zbiorów - ponad 2600 pozycji stanowiły CYMELIA. Były to pozycje pochodzące z lat 1830 do 1945. W zbiorach zachowaliśmy 200 najcenniejszych książek.

ZAPRASZAMY:

w dni nauki szkolnej - od 7.20 do 15.30

CO ROBIMY: 
 • od lat w bibliotece działa Koło BIBLIOFIL
 • by wzbogacić zbiory biblioteki co dwa lata organizujemy z Bibliofilem LOTERIE fantowe 
 • prowadzimy zbiórkę TONERÓW - wspieramy ekologię i zdobywamy fundusze na książki
 • co roku organizujemy z Bibliofilem TURNIEJE klas o różnorodnej tematyce
 • często zapraszamy do udziału w KONKURSACH
 • prowadzimy Książkową Listę Przebojów 
 • dla chętnych organizujemy WYCIECZKI
 • przygotowujemy interesujące WYSTAWY
 • w czasie zajęć z edukacji czytelniczej wykorzystujemy prezentacje multimedialne
 • współpracujemy z Redakcją Czasopisma "Biblioteka w Szkole" oraz  
  innymi bibliotekami w Rybniku i w Polsce
Zapraszamy do odwiedzania nas w Internecie - na naszej często aktualizowanej stronie internetowej: www.bibliofilur.republika.pl

Masz problem?  - przyjdź do biblioteki!

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl